Hakkımızda

Konservatif diş tedavisi, dişin çürük kısımlarının temizlenmesi ve oluşturulan boşluğun bir dolgu malzemesi yardımı ile doldurulmasıdır. Diş çürüğü, çoğunlukla dişin en dış sert dokusu olan mine, onun altındaki dentin ve bazen de kök yüzeyini örten sement dokusunun yıkılması olayıdır. Genellikle karbonhidratlı ve özellikle yapışkan gıdaların diş yüzeyinde uzun süre kalması nedeniyle oluşmaktadır. Ağızda yaşamakta olan bakteriler bu gıda artıklarıyla beslenerek asit üretmekte ve bu asidik ortam diş sert dokularını parçalayarak diş çürüklerine neden olmaktadır.

Diş çürükleri dişlerin çiğneme yüzeyinde, birbirine temas eden ara yüzeylerinde veya boyun bölgelerinde oluşabilir. Gözle görülebilen yüzeylerde oluşan çürüklerin tespit edilmesi kolaydır, ancak bu belirtileri oluşturmamış çürüklerde röntgen ile teşhis mümkündür.
Dişin mine dokusunda başlayan çürük tedavi edilmediğinde dentin dokusuna ilerler. Dentin, mineye göre daha kolay çözündüğü için çürük daha hızlı ilerler. Dentin dokusuna erişmiş bir çürük varlığında sıcak, soğuk, ekşi ve tatlı hassasiyeti görülebilir.

Dolgu yapımı için çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Günümüzde en sık kullanılanlar; amalgam, kompozit ve porselendir. Zamanla amalgam dolguların kullanımı azalırken, doğal diş rengindeki kompozit ve porselen dolguların kullanımı artmıştır.

AMALGAM DOLGULAR

Gümüş veya metal dolgu olarak da bilinmektedirler. Amalgam; gümüş, kalay ve bakır alaşımının, cıva ile reaksiyona girmesi ile elde edilir. Karışımın %45-50’sini oluşturan cıva, metalleri birbirine bağlayarak dayanıklı bir dolgu malzemesi meydana getirir. Çiğneme ve öğütme sonucunda ağızda açığa çıkan cıva miktarı su, hava ve yiyeceklerde alınan miktardan çok daha azdır. Birçok bilimsel çalışmada cıvanın zararsız olduğu sonucuna varılmıştır.

Amalgam dolgu uygulandıktan sonra özellikle derin çürüklerde kısa süreli bir sıcak-soğuk hassasiyeti meydana gelebilir, bu geçici bir durumdur. Nadiren bazı hastalarda ağızda çeşitli metaller bulunduğunda elektriklenmeden doğan hassasiyetler meydana gelebilir. Bu durum, galvanik akıma bağlı hassasiyet olarak nitelendirilir. Geçmeyen duyarlılıklarda, duyarlılığın yalnızca bu sebepten olduğuna emin olunduktan sonra, amalgam dolgusu metal olmayan bir restoratif malzeme ile değiştirilmelidir.
Kompozit dolgular
Kompozit, dişin sert dokusuna bağlayıcı bir ajan yardımıyla yapışan, çok renk seçeneğine sahip ve uzun yıllardan beri kullanılan bir estetik dolgu materyalidir. Estetik olması, uygulanışının kolay olması ve ağız içinde hacim ve şekil değişikliğine uğramaması nedeniyle, ön dişlerin dolgu materyali olarak tercih edilmektedir.
Diş çürüğü temizlendikten sonra dişin rengi tespit edilerek, kompozit materyali uygulanılır. Şekil verilen madde, ışık cihazı ile sertleştirilir. Dolgu malzemesi sertleştikten sonra varsa dolgudaki yükseklik alınarak cilalanır. İşlemin tamamlanması, yaklaşık olarak 30 dakika ila bir saat kadar sürer. Birden fazla dişte uygulama yapılabilir.

INLEY ve ONLEY

Dolguyu destekleyecek yeterli miktarda diş yapısı bulunmadığında ve diş kuron ile kaplanacak derecede zarar görmemiş ise inley veya onley ile restore edilebilir. Onleyler inleylere kıyasla daha fazla miktarda madde kaybı olduğunda uygulanırlar. İnleyler dişlerin çiğneme yüzeylerinde bulunan tüberküller arasında yer alırlar. Onleyler ise, bir ya da daha fazla tüberkülü de kapsayacak şekilde yapılırlar. İlk seansta çürük diş dokusu temizlenerek diş ve çevre dokuların ölçüsü alınır. Diş geçici dolgu materyali ile kapatılır. İkinci seansta ise, diş prova edilerek özel bir yapıştırıcı ile yapıştırılır. Kapanış ayarlanarak cila yapılır.